*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Αναγνώστηκε 2776 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

  • Hero Member
  • *****
    • ΠΕ Νοσηλευτικής
    • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ


Ποια είναι τα επιδόματα αυτά;
Επίδομα οικογενειακής παροχής (συζύγου και παιδιών). Το επίδομα αυτό είναι  ίσο με αυτό που καταβάλλεται στους εν ενεργεία υπαλλήλους και χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις. Το ύψος του επιδόματος για τα παιδιά διαφοροποιείται για όσους έχουν περισσότερα από δύο (2) παιδιά. Το επίδομα που αφορά τα παιδιά , εφόσον είναι άγαμα καταβάλλεται μέχρι την ενηλικίωσή τους (συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους) ή 19ου έτους της ηλικίας τους εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση  ή μετά την ενηλικίωσή τους εφόσον σπουδάζουν και πάντως όχι μετά το 24ο° έτος για όσους σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ.
 
Ο επιζών σύζυγος όταν δικαιούται και λαμβάνει επίδομα για τα παιδιά, για όσο χρόνο καταβάλλεται αυτό, λαμβάνει συγχρόνως και επίδομα για τον/την σύζυγο.
 
Επίδομα ανικανότητας: Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας και είναι ανάλογο του βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία.
 
 
 Πως υπολογίζεται το επίδομα ανικανόνητας;

Το επίδομα ανικανότητας υπολογίζεται σε ποσοστό του μηνιαίου βασικού μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ως εξής: Ανικανότητα  Ποσοστό  
25-45%  2%  
50-55%  2,5%  
60-65%  3%  
70-75%  3,5%  
80-95%  4%  
100%  4,5%  
 

 
Αυξημένο ή μειωμένο επίδομα ανικανότητας

Σε ορισμένες περιπτώσεις το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 50% (άτομα συνταξιοδοτούμενα λόγω φυματίωσης ή λόγω νόσου φυματιώδους φύσης ή ανίκανα με ποσοστό ανικανότητας άνω του 80% που δεν μπορούν να εκτελέσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου), σε άλλες δε μειωμένο κατά το ήμισυ (συνταξιοδοτούμενοι λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία).
 
Ειδικά επιδόματα ανικανότητας.

Σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες βαρέως αναπήρων χορηγούνται αυξημένα επιδόματα ανικανότητας που ανέρχονται στο 25% ή στο 50% ή στο 60% του μηνιαίου βασικού μισθού του Λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά (αφορά παραπληγικούς, άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, με αχρησία των άνω άκρων, με ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων, με απώλεια της όρασης των δύο οφθαλμών κ.λ.π.).
 
Επιδόματα ανικανότητας ν.1897/1990 και 1977/1991

Από 1/7/2002 υπολογίζονται με βάση το ποσοστό ανικανότητάς τους στο σύνολο του Β.Μ του Μ.Κ ή του βαθμού με τον οποίο συνταξιοδοτούνται όπως αυτός διαμορφώνεται κάθε φορά. (άρθρ. 2 παρ. 23 του Ν. 3075/02).
 
Ποιος προσδιορίζει το ποσοστό ανικανότητας; (όπου τούτο απαιτείται)

Σε κάθε περίπτωση για το βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία του παθόντος και τη φύση της νόσου για την οποία κρίθηκε ανίκανος αποφαίνεται η οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.
 
Άλλο Επίδομα;

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

Δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και έχουν  δηλώσει εισόδημα το προηγούμενο έτος από συντάξεις μικρότερο από € 6824,45 και ατομικό συνολικό εισόδημα μικρότερο από € 7961,87 και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των € 12389,65.  Εξαιρούνται από το όριο ηλικίας οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι που εξήλθαν της υπηρεσίας λόγω σωματικής ανικανότητας καθώς και τα τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου εφόσον είναι ανήλικα ή ανίκανα ή φοιτητές.
 
 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Λογιστικά ή γραφικά λάθη

Λάθη στο όνομα ή την ιδιότητα του συνταξιούχου στον συντάξιμο χρόνο, υπολογισμό της σύνταξης ή των επιδομάτων ανικανότητας και στο διατακτικό της πράξης ή της απόφασης διορθώνονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου που εξέδωσε την πράξη ή απόφαση.
 
Εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή διατάξεων.

1. Η πράξη κανονισμού σύνταξης υπόκειται σε ένσταση που ασκείται για οποιονδήποτε λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων.
 
2. Ένσταση ασκείται :                                                                        α) Από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων πριν από την εκτέλεση της πράξης εφόσον ανακύψει διαφωνία μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Τμηματάρχη κανονισμού συντάξεων της ίδιας Διεύθυνσης.           β) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σ' ένα έτος από την κοινοποίηση της πράξης.
 
3. Η απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση στο αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από τον Υπουργό των Οικονομικών μέσα σ' ένα έτος από την έκδοσή τους, καθώς και από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σ' ένα έτος από την κοινοποίησή τους. Στις  εφέσεις αυτές και τα άλλα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' έφεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Οργανισμού του.
 
 

« Τελευταία τροποποίηση: 04/01/2010 by root »