*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο.  (Αναγνώστηκε 2725 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό κάθε Νοσοκομείου με δυναμικότητα πάνω από 200 κλίνες συνιστάται υποχρεωτικά αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ως διατομεακό τμήμα), με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Κατ’ εφαρμογή της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. Υ4α/οικ.4472, η οποία ρυθμίζει τα της λειτουργίας και οργάνωσης των ΤΕΠ.       

 Έτσι, στο ΤΕΠ των νοσοκομείων του ΕΣΥ προΐσταται ιατρός (για την ιατρική υπηρεσία)  με βαθμό Διευθυντή του κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ.

Το ΤΕΠ στελεχώνεται με ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις που συστήνονται για το τμήμα αυτό, καθώς και από προσωπικό που υπηρετεί σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου.

Επίσης, σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση στο ΤΕΠ προΐσταται νοσηλευτής/τρια (για τη νοσηλευτική υπηρεσία) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα νοσηλευτική, η οποία τεκμηριώνεται από τη θητεία σε μέχρι σήμερα λειτουργούντα τμήματα επειγόντων περιστατικών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, τη θητεία σε ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδα Ανάνηψης της Ελλάδας ή του εξωτερικού καθώς και την εκπαίδευση σε προγράμματα επείγουσας προνομιακής φροντίδας. Ο αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνουν το ΤΕΠ καθορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου και το μέσο αριθμό των προσερχομένων ασθενών.

Ακολούθως, ορίζεται ότι ο προϊστάμενος του ΤΕΠ έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΤΕΠ και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοικητικές και επιστημονικές που απορρέουν από τη θέση του ως προϊσταμένου του τμήματος. Ο προϊστάμενος του ΤΕΠ όταν απουσιάζει ή κωλύεται ορίζει ως αναπληρωτή του έναν ιατρό του ΤΕΠ Αναπληρωτή Διευθυντή ή εάν δεν υπάρχει έναν επιμελητή Α.

Στη συνέχεια, στο χώρο διαλογής, υποδέχονται τον ασθενή ειδικευμένοι ιατροί και νοσηλεύτριες και ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάστασής του τον κατευθύνουν στους χώρους του ΤΕΠ. Οι απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις αντιμετωπίζονται άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης. Οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αλλά με σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται στους  θαλάμους εξέτασης του ΤΕΠ.

Ο ασθενής δεν μετακινείται, αλλά ανιτμετωπίζεται πάντα στο χώρο του ΤΕΠ όπου εξετάζεται και παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και στη συνέχεια:

α. του χορηγούνται οδηγίες και θεραπευτική αγωγή και ενημερώνεται εάν απαιτείται περαιτέρω παρακολούθησή του από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή

β. οδηγείται σε θάλαμο βραχείας νοσηλείας του ΤΕΠ για ολιγόωρη παραμονή και παρακολούθηση μετά την οποία λαμβάνει οδηγίες και εξιτήριο ή εισάγεται στο αναγκαίο για την περίπτωσή του τμήμα ή

γ. εισάγεται στο οικείο με την πάθησή του τμήμα ή

δ. διακομίζεται σε άλλο νοσοκομείο μετά από συνεννόηση με τον προϊστάμενο του ΤΕΠ ή τον υπεύθυνο εφημερίας του άλλου νοσοκομείου.

Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο ΤΕΠ συντάσσεται αναλυτικό σημείωμα που συνοδεύει το εισιτήριο του ασθενούς και υπογράφεται απαραιτήτως από τον προϊστάμενο του ΤΕΠ ή τον Αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο εφημερίας. Με ευθύνη του Διευθυντή του ΤΕΠ καταγράφονται σε ειδικό έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία των προσερχομένων ασθενών, καθώς και η  πορεία εξέλιξής τους.

Με ευθύνη του Διοικητή του νοσοκομείου, του Διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας και του προϊσταμένου του ΤΕΠ γίνεται η κατανομή των κρεβατιών μεταξύ των επειγόντων περιστατικών και των τακτικών περιστατικών ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα εισαγωγής των επειγόντων περιστατικών όσο και των ευρισκομένων σε αναμονή νοσηλείας τακτικών ασθενών. Για την εισαγωγή επείγοντος περιστατικού στο νοσοκομείο το εισιτήριο εισαγωγής υπογράφεται από τον προϊστάμενο του ΤΕΠ ή τον αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο εφημερίας.

Οι προϊστάμενοι των ΤΕΠ ενημερώνουν το συντονιστικό κέντρο του ΕΚΑΒ για τον αριθμό των κενών νοσηλευτικών κλινών, τον αριθμό των κλινών ΜΕΘ και τον αριθμό των περιστατικών που υποδέχεται ώστε να εκτιμάται η δυνατότητα ή μη άμεσης αντιμετώπισης νέων περιστατικών. Κατά τη μεταφορά του περιστατικού το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ ενημερώνει τον υπεύθυνο του ΤΕΠ του νοσοκομείου προς το οποίο κατευθύνεται το ασθενοφόρο και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες ως προς το περιστατικό. Κάθε περιστατικό που διακομίζεται με το ΕΚΑΒ πρέπει να παραλαμβάνεται ενυπόγραφα από τον προϊστάμενο του ΤΕΠ ή τον αναπληρωτή του ή τον υπεύθυνο εφημερίας.   

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο  που διέπει τα ΤΕΠ καθώς και το πνεύμα που παρακολουθεί τη λειτουργία τους, προϊστάμενος στο ΤΕΠ και υπεύθυνος για τη εν όλω λειτουργία και οργάνωσή του, ασκών όλες τις απορρέουσες αρμοδιότες διοικητικής και επιστημονικής φύσης, είναι ο ιατρός με βαθμό Διευθυντή του κλάδου ιατρών ΕΣΥ και σε περίπτωση απουσίας του ο αναπληρωτής του (αναπληρωτής Διευθυντής) ή, εάν δεν υπάρχει, ένας επιμελητής Α (επίσης ιατρός του ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής ή πνευμονολογίας ή ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ).

Βέβαια, στο χώρο διαλογής, στο στάδιο δηλαδή της υποδοχής του ασθενούς, αρμόδιοι να παράσχουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις και να οδηγήσουν τον ασθενή στους χώρους του ΤΕΠ είναι κατά πρώτον οι ειδικευμένοι ιατροί που στελεχώνουν το ΤΕΠ και ακολούθως οι νοσηλευτές/νοσηλέυτριες που απαρτίζουν το νοσηλευτικό προσωπικό του εν λόγω τμήματος. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες, εννοούμενες ως περιθώριο δράσης, των παραπάνω προσώπων στο στάδιο αυτό ευθέως περιορίζονται από το νόμο αφού απαριθμούνται οι σχετικές «κινήσεις» και δράσεις που πρέπει να αναληφθούν ανάλογα και με τη φύση του κάθε περιστατικού. Έτσι για παράδειγμα, οι υπερεπείγουσες καταστάσεις αντιμετωπίζονται άμεσα στην αίθουσα αναζωογόνησης ενώ οι ασθενείς με σοβαρά προβλήματα αλλά σε σταθερή κατάσταση αντιμετωπίζονται στους θαλάμους εξέτασης του ΤΕΠ (βλ. ανωτέρω). Αποσυνδεδεμένος daskaloyk

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • Νοσοκομείο
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ (ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ ) Π.Χ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ; ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΔΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΕΤΣΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΄΄ΕΠΕΣΕ΄΄ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΠ, ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΕΧΩ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΗΣΥΧΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ.. ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ..ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ.
ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑΥΤΟ;ΝΟΜΙΖΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ..

Αποσυνδεδεμένος daskaloyk

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • Νοσοκομείο
ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  - ΚΛΑΔΩΝ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Α. , ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΝΗΓΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΠ, ΟΠΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ή ΤΟ ΚΑΘΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥΣ.
ΑΣ ΜΗΝ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ - ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΠ -, ΟΠΟΥ ΕΔΩ ΓΕΛΑΕΙ ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ Κ.Τ.Λ.
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ....

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΧΑΡΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΩ ΜΕ ..ΑΝΗΣΥΧΟΥΣ.. !!!

Αποσυνδεδεμένος Clemence

 • Newbie
 • *
  • ΠΕ Ιατρών
  • Νοσοκομείο
Παρά το ότι δεν αναφέρομαι σε ΤΕΠ θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε να υπάρχει νόμος που να υποχρεώνει τους ιατρούς ΕΣΥ υπεύθυνους τμημάτων να έχουν και να τηρούν πρόγραμμα συνεχούς και κυκλικής εκπαίδευσης των ιατρών που υπηρετούν στο τμήμα στα αντικείμενα εργασίας τους. Εννοώ, μπορεί κανείς να ζητήσει να τον αφήσουν να εκπαιδευτεί πάνω σ΄ένα απ΄τα αντικείμενα του τμήματος και να του αρνηθεί ο διευθυντής του, ενώ παράλληλα το τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης και πρέπει να μπορούν όλοι να αντιμετωπίσουν όλες τις ανάγκες? Πώς μπορώ να αιτιολογήσω και να στηρίξω μια τέτοια αίτηση και σε ποιον πρέπει να την απευθύνω? Γιατί όταν το έκανα προφορικά προς τον προϊστάμενό μου η απάντηση ήταν όχι αλλά αυτό δε με καλύπτει και θεωρώ ότι ήταν λάθος μου που δεν το έθεσα εξ΄αρχής γραπτώς!