*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;  (Αναγνώστηκε 2928 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος cookie

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Νοσοκομείο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;
« στις: 07/04/2010 »
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΕΙΜΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ ΔΗΛ. ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΜΟΥ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ; ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΩ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ;  ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;
« Απάντηση #1 στις: 07/04/2010 »
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ..ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ(ΜΟΝΟ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥΙΚΥ)                 Ν.3528/07                                                Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης

1. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυ­χιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Άδεια δεν χορηγείται αν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας είναι μικρότερος του τετρα­πλάσιου της χρονικής διάρκειας της άδειας. Επίσης η ανωτέρω άδεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει τη δοκιμαστική υπηρεσία.

2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρμόδιο Υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ύστερα από αίτη­ση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 και συνεκτιμά τη συνά­φεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαί­δευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, την υπη­ρεσιακή επίδοση και τις γνώσεις του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.

3. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτρο­φιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημε­δαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνε­κτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορή­γησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.

4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμ­ματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια αντίστοιχα. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέρα των πέντε (5) ετών.

5. Ο υπάλληλος στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρε­σιακής εκπαίδευσης λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 20%. Αν η μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται εκτός της περιοχής του δήμου που εδρεύει η υπηρεσία του υπαλλήλου, μπο­ρεί να ορίζεται προσαύξηση έως και 40% με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκ­παίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προ­σαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματι­κή αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επι­στροφής.

6. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανα­καλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγηση της οργά­νου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλλη­λος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομι­κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης του αυτής ο υπάλληλος υπο­χρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υποχρε­ώσεις των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της άδειας του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΜΕΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος cookie

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Νοσοκομείο
Απ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;
« Απάντηση #2 στις: 08/04/2010 »
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ!! ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΗΔΗ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ. ΡΩΤΑΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΠΩ ΑΔΙΚΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ. ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΟΤΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ....ΚΡΙΜΑ!

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;
« Απάντηση #3 στις: 08/04/2010 »
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ..ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΑΡ)ΕΙΣΑΙ ΑΝΗΣΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ..ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΑΔΕΙΑ..ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΟΒΑΡΟ..ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ..ΛΙΓΗ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ..ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ..ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΟΥ;

Αποσυνδεδεμένος cookie

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Νοσοκομείο
Απ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;
« Απάντηση #4 στις: 08/04/2010 »
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ! Η ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΙ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΓΩ (WILD WEST)!!!!! ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΣ "ΑΡΑΞΟΥΜΕ" ΤΩΡΑ...Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΦΡΑΖΕΙ. ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΕΚΕΙ,ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΨΩ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ' ΧΩ ΨΑΞΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΜΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ "ΔΥΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣΧΑΛΗ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ" ...ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ "BURN OUT" ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙΣ. ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ Η' ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ.ΥΣΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠ' ΟΤΙ ΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΩΡΑ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ' ΧΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΓΩ ΠΟΛΥ "ΑΝΗΣΥΧΗ" ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ!!

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;
« Απάντηση #5 στις: 08/04/2010 »
ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ..ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ(4000Ε)ΠΕΡΙΠΟΥ..ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ..ΔΕΣ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠ/ΣΗ(ΕΠΑ.Σ-ΙΕΚ-ΚΕΕ-ΕΚΔΔ Κ.Α)..ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος mdram

 • Jr. Member
 • **
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Νοσοκομείο
Απ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ;;
« Απάντηση #6 στις: 10/04/2010 »
cookie, καλησπέρα κι από εμένα!
Έχω τη γνώμη ότι στην περίπτωση φοίτησης στο ΑΕΙ Νοσηλευτικής, ισχύει ο νόμος 1076/1980 και δεν θα σου φέρουν προσκώματα. Δες και στον ιστότοπο της ΕΝΕ:  http://www.enne.gr/docs/adeia_nomou_1076_1980.pdf
Από την άλλη θα σου πω κι εγώ να το σκεφτείς καλύτερα γιατί αφ ενός αναλαμβάνεις τη δέσμευση ότι θα υπηρετήσεις στο ΕΣΥ το τριπλάσιο χρόνο της άδειας και αφ ετέρου είναι λίγο αμφίβολο το τι σου προσφέρει σήμερα ένα απλό πτυχίο ΑΕΙ δίχως μεταπτυχιακο...
Φιλικα