*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (Αναγνώστηκε 14802 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος dimik

 • Newbie
 • *
  • ΠΕ Διεκπερ. Υποθέσεων
Καλή σας μέρα.
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Είμαι περίπου τρία χρόνια διορισμένος και κατά τον διορισμό μου δεν ενημερώθηκα απο την υπηρεσία μου  ότι υποχρεούμουν να υποβάλλω Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μου η οποία δεν έιχε και δεν έχει μεταβληθεί και αποτυπώνεται κάθε χρόνο στο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής μου δήλωσης. (εκτός απο το ποσό που υπάρχει στις καταθέσεις τραπεζών(.
Η ερώτηση είναι η εξής:
Μπορώ αναδρομικά ή με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσω την περιουσιακή μου κατάσταση για την χρονιά εκείνη ή όχι; 
Και αν όχι πως μπορώ να διορθώσω αυτό που έχει γίνει  και αυτό το λέω γιατί στην απογραφή που θα κάνουμε θα πρέπει να δηλώσουμε αν υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε την παραπάνω δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων


Αποσυνδεδεμένος cookie

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Νοσοκομείο
ΚΑΛΟ ΘΑ'ΤΑΝ ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΚΑΙ ΓΩ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΠΟ  ΑΛΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!                           Εγκύκλιος για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων (15//11/2000) 
 
 
 
 
 
Εγκύκλιος για την δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νέου Υ.Κ. (ν. 2683/1999)
(ΔΙΔΑΔ/Φ.50/473/25705/15-11-2000)

A) Με τη διάταξη του άρθρου 28 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α΄) ρυθμίζονται τα θέματα της υποχρεωτικής δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, ως εξής :

Άρθρο 28
Περιουσιακή κατάσταση

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, συζύγου και παιδιών του,
εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη
μεταβολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών.

2. ::) Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις αποτελούν υποχρεωτικά αντικείμενο επεξεγασίας.

3. Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την εν γένει οικονομική του κατάσταση, η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενεργήσει έρευνα για την προέλευση των πόρων του υπαλλήλου. Αν μετά την έρευνα αυτή προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο που συνιστά ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, ο αρμόδιος υπουργός προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη αυτού. Προκειμένου για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τη δίωξη αυτή ασκούν και τα όργανα που είναι αρμόδια για την παραπομπή των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για υπαλλήλους υπαγόμενους στον παρόντα Κώδικα, για τους οποίους εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις.


B) ::) Τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης υποβάλλονται από τον υπάλληλο στη διεύθυνση διοικητικού - προσωπικού της υπηρεσίας του με υπεύθυνη δήλωση και αποτελούν στοιχεία του προσωπικού του μητρώου (άρθρο 23 παρ. 2 Υ.Κ.). Επισημαίνουμε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των υπαλλήλων και ο χρόνος που απέκτησαν καθένα από αυτά θα πρέπει να γράφονται κατ΄ αύξοντα αριθμό, τόσο τα ακίνητα (είδος ακινήτου, τοποθεσία, έκταση, τρόπος κτήσης, τίμημα) όσο και τα κινητά (όπως αυτοκίνητα, πλωτά μέσα-περιγραφή, χρόνος κτήσης-, μετοχές) σημαντικής αξίας, στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης, σε περίπτωση δε που δεν επαρκεί ο χώρος θα πρέπει για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά επιπλέον έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.


Γ) ::) Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
α) να υποβάλλουν κατά το διορισμό τους υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, του συζύγου και των παιδιών τους, εφόσον συνοικούν μ΄ αυτούς, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της, την οποία οφείλουν να αιτιολογούν.
β) να υποβάλουν κάθε δύο χρόνια στην αρμόδια διεύθυνση υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης.
γ) σε περίπτωση γάμου, εντός τριών μηνών από την τέλεσή του, να δηλώσουν την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους.


Δ) Οι διευθύνσεις διοικητικού - προσωπικού των υπηρεσιών παρακαλούνται να μας γνωρίσουν έως την 29η Νοεμβρίου 2000 αν διαπίστωσαν περιπτώσεις δυσανάλογης μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του νέου Υ.Κ. και του άρθρου 75 του π.δ. 611/1977. Σε περίπτωση δε, που οι σχετικές διατάξεις δεν εφαρμόστηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του νέου υπαλληλικού κώδικα (10-4-1999) θα πρέπει οι υπηρεσίες διοικητικού να προβούν άμεσα στις σχετικές ενέργειες ενημερώνοντας με δική τους ευθύνη τους υπαλλήλους μέχρι την 21/11/2000, ώστε να υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις έως την 15/12/2000.


E) Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές τους και τη γενικότερη οικονομική τους
κατάσταση οι διευθύνσεις διοικητικού - προσωπικού, μετά τη σχετική επεξεργασία των δηλώσεων, θα πρέπει να προβούν σε έρευνα για την προέλευση των πόρων των υπαλλήλων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 28 Υ.Κ.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, όπως προβλέπεται και στην Εισηγητική Έκθεση του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, αποβλέπουν στην ενίσχυση του κύρους του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος, και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες διοικητικού - προσωπικού των Υπουργείων και των Περιφερειών και Ν.Α. να κοινοποιήσουν άμεσα αυτή την εγκύκλιο στις Υπηρεσίες τους και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και να ενημερώσουν σχετικά τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι δε τις 27 Νοεμβρίου 2000, παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού - Προσωπικού να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για την εφαρμογή των ανωτέρω. Οι δε Διευθύνσεις Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. παρακαλούνται να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών συγκεντρωτικά για τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν.


 
 
 
 ::) ::)Διευκρινήσεις για την δήλωση περιουσιακής κατάστασης και παράταση της προθεσμίας υποβολής της μέχρι 25 Ιανουαρίου 2001.
(ΔΙΔΑΔ/Φ.50/476/28222/13-12-2000)

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ50/473/25705/15.11.2000 και σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αρ. 1619/06/6.12.2000 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας πληροφορούμε τα εξής:

Υπεύθυνος τόσο για την συλλογή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Υπαλληλικού Κώδικα, όσο και για την επεξεργασία των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές είναι ο προϊστάμενος διοικητικού (προσωπικού) κάθε υπηρεσίας. Η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται μόνο από τα αρμόδια όργανα της διεύθυνσης διοικητικού. Τα δε στοιχεία αυτά θα πρέπει να διαβιβάζονται σε σφραγισμένο φάκελλο στον υπεύθυνο επεξεργασίας τους, με τρόπο ώστε να μη μπορεί κανείς άλλος να λάβει γνώση του περιεχομένου του.

Πρόσβαση στο περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μπορούν να έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων της δήλωσης αυτής, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος, καθώς και ο/η σύζυγος και τα τέκνα, κατά το μέρος που τους αφορά.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υφίσταται υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας να ενημερώνει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , κατά τρόπο πρόσφορο και σαφή, τα υποκείμενα των δεδομένων ( ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα) σχετικά.
Απόδειξη της ενημέρωσης είναι δυνατόν να αποτελέσει η υπογραφή από τα πρόσωπα αυτά της δήλωσης του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2683/1999, που υποβάλλει ο υπάλληλος, στο μέρος της δήλωσης που τα αφορά (δηλαδή που αναφέρεται στην περιουσιακή τους κατάσταση).

Όσον αφορά τα τρίτα πρόσωπα στην δήλωση που υποβάλλει ο υπάλληλος πρέπει να αναφέρεται μόνο η οικονομική ενίσχυση την οποία έλαβε ο ίδιος, όχι όμως και η περιουσιακή κατάσταση των εν λόγω προσώπων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.2472/1997 οι τρίτοι θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δηλώσεων.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο σκοπός της επεξεργασίας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης πρέπει να είναι αποκλειστικά αυτός που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 28 παρ.3 του Υ.Κ. (ν.2683/1999). Οποιοσδήποτε άλλος λόγος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών δεν επιτρέπεται.

Την ανωτέρω δήλωση πρέπει να υποβάλλει και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Θέτουμε υπόψη σας ότι η υπηρεσία μας για διευκόλυνση των υπαλλήλων σχεδίασε ειδικά έντυπα για συμπλήρωση, τα οποία θα συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση.

Παρακαλούνται οι υπηρεσίες διοικητικού - προσωπικού των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να κοινοποιήσουν άμεσα αυτή την εγκύκλιο στις Υπηρεσίες τους και τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν και να ενημερώσουν σχετικά τους υπαλλήλους τους.Οι προθεσμίες που αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ50/473/25705/15-11-2000 σχετική εγκύκλιό μας παρατείνονται όσον αφορά την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων από τους υπαλλήλους ως τις 25 Ιανουαρίου 2001 και όσον αφορά την ενημέρωση της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, ως τις 12 Φεβρουαρίου 2001.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ, καθώς και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.
Οι διευθύνσεις διοικητικού των υπηρεσιών παρακαλούνται να απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με μόνιμους υπαλλήλους στα τηλ. 3393335,3393338 και για ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους στα τηλ. 3393201,3393202,3393246,3393244.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ


Αποσυνδεδεμένος radiki

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Βοηθ. Αναισθησιολ.
  • Νοσοκομείο
Διορίστηκα 1-4-2005, μετατάχθηκα 7-7-2008. Ποτέ κανείς δεν με ενημέρωσε για την δήλωση αυτή. Είδα και το ανάλογο πεδίο στο έντυπο απογραφής. Τι πρέπει να κάνω τώρα? (αυτό που έχω να δηλώσω υποθέτω είναι ένα σπίτι που έχω στο όνομά μου το οποίο φαίνεται και στην φορολογική - δεν αρκεί αυτό?- ή και τίποτα άλλο?)

Αποσυνδεδεμένος marouli32

 • Newbie
 • *
  • ΠΕ Μηχανικών
radiki υπάρχει ειδικό έντυπο στο οποίο δηλώνουμε την περιουσιακή μας κατάσταση και το οποίο θα ζητήσεις από το Τμήμα προσωπικού της Υπηρεσίας σου. Εκεί θα δεις τί πρέπει να δηλώσεις. Αν είσαι παντρεμένος δηλώνεις και την περιουσιακή κατάσταση του συζύγου.

Αποσυνδεδεμένος volelena

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Προσωπ. Η/Υ
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Καλησπέρα,
εγώ σε λίγους μήνες κλείνω την 2ετία στην υπηρεσία που διορίστηκα. Ουδέποτε μου ζητήθηκε να υποβάλλω τέτοιο έντυπο. Ούτε όταν ορκίστηκα που ήμουν ελεύθερη ούτε αργότερα που παντρεύτηκα. Κι από όσο γνωρίζω κανείς μέσα στην υπηρεσία δεν έχει καταθέσει στην Δ/νση Διοικητικού τέτοιο έντυπο. Ακόμη κι αυτοί που βρίσκονται στην υπηρεσία πάνω από 10 ετη. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση πρέπει από μόνοι μας να ζητήσουμε τέτοιο έντυπο και να το συμπληρώσουμε; Κι αν δεν έχουν τέτοια έντυπα;

Αποσυνδεδεμένος DINO

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Προσωπ. Η/Υ
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Είμαι περίπου τρία χρόνια διορισμένος και κατά τον διορισμό μου δεν ενημερώθηκα απο την υπηρεσία μου  ότι υποχρεούμουν να υποβάλλω Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης μου. ΔΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΧΩ  ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ. ΤΟ 2008 ΓΕΝΝΗΣΕ Η ΣΥΖΥΓΟΣ.ΤΟ 2009 ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΙΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΤΙ.ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΤΟ 2007 ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΑΝΥΣΗΧΕ ΕΧΩ ΑΓΧΩΘΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ.ΑΝ ΤΗΝ ΣΤΕΙΛΩ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΤΙΣ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ? ΗΤΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΘΕΜΑ ΑΓΝΟΙΑΣ. ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ. ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΗΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΣ?ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΕΧΩ ΑΓΧΩΘΕΙ

Αποσυνδεδεμένος DINO

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Προσωπ. Η/Υ
  • Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΙΜΑΙ ΝΕΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙ ΣΟΡΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΣΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ.ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΖΗΤΑΩ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ. ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ ΦΕΤΟΣ ΕΚΑΝΑ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΩ.

Αποσυνδεδεμένος Λάκης

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Μηχανικών
  • Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
Γειά σας, εργάζομαι σε Δήμο εδώ και δύο χρόνια και δεν έχω ακούσει κάτι μέχρι σήμερα επί του θέματος στον Δήμο που εργάζομαι. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ψάχνοντας για το θέμα αυτό έχω ακούσει κάτι ακόμα και για ειδικό έντυπο που θα έπρεπε να υποβάλλουμε βάση του άρθρου 28 του Υ.Κ. 2683/1999  μαζί με μία υπέυθυνη δήλωση του Ν.1599/86 κάθε δύο χρόνια στην υπηρεσία μας.
Οι απορρίες μου και ερωτήσεις μου είναι:
1.Ο Υ.Κ. βάση του Ν.2683/1999 δεν έχει πάψει να ισχύει αφού έχει ψηφιστεί νέος βάση του Ν.3528/2007?
2.Πράγματι υπάρχει ειδικό έντυπο και αν ναι που μπορούμε να το βρούμε?

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕ Ο 2683/99 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ Αρθρο 28 ΤΟΥ Ν.3528/07:

 

Περιουσιακή κατάσταση

 

   1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, συζύγου και παιδιών του, εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μετα­βολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την περι­ουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, αιτιολο­γείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονο­μική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την περιουσιακή κατάσταση αυτών.

 

   2.  Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσω­πικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης.

 

   3. Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την εν γένει οικονομική του κατάσταση, η αρμόδια υπηρεσία υποχρεούται να ενεργήσει έρευνα για την προέλευση των πόρων του υπαλλήλου. Αν μετά την έρευνα αυτή προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο υπάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο που συνιστά ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα, ο αρμόδιος Υπουργός προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ποινική ή πειθαρχική δίωξη αυτού. Προκειμένου για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τη δίωξη αυτή ασκούν και τα όργανα που είναι αρμόδια για την παρα­πομπή των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο.

 

   4. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης συντάσσεται σε ειδικό έντυπο το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορι­στούν δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να αναγράφο­νται ή να συνοδεύουν τις δηλώσεις. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις αποτελούν υποχρεωτικά αντικείμενο επεξεργασίας και διαβιβάζο­νται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Πλη­ροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων τηρεί ειδικό μητρώο υπόχρεων και μεριμνά για τη μηχανογραφική επεξεργασία των δηλώσεων και την κατοχύρωση του απόρρητου χαρακτήρα των στοι­χείων που περιέχονται σε αυτές.

 

   5. Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστα­σης, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α') και της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α'), διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από αίτημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε μετά από καταγγελία, από υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

   6.  Η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι ανεξάρτητη από την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που προ­βλέπεται από ειδικές διατάξεις.

 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΛΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ       ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ