*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων  (Αναγνώστηκε 5694 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Λάκης

  • Newbie
  • *
    • ΤΕ Μηχανικών
    • Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
Στην προσπάθεια να βρώ τι πραγματικά ισχύει επί του θέματος της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης που προέκυψε με αφορμή μάλιστα την απογραφή δεν κατόρθωσα να καταλήξω κάπου.

Τα στοιχεία που βρήκα είναι:
I.   Βάση του Υ.Κ. άρθρου 28 του Ν.2683/1999-(ΦΕΚ 19/09.02.1999 Τεύχος Α’)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.50/473/25705/15-11-2000, και των διευκρινήσεων που δώθηκαν με την ΔΙΔΑΔ/Φ.50/476/28222/13-12-2000 την ΔΙΔΑΔ/Φ.50/477/28598/19-12-2000 την ΔΙΔΑΔ/Φ50/497/2432/1-2-2001 στοιχεία που βρίσκονται στην ιστοσελίδα : http://www.gspa.gr/%282102826868695298%29/eCPortal.asp?id=835&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=236&lang=1
πρέπει να υποβάλουμε κάθε δύο χρόνια υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα ΈΝΤΥΠΟ Α’ , ΈΝΤΥΠΟ Β’, ΈΝΤΥΠΟ Γ’ που υπάρχουν στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

II.   Βάση του Υ.Κ. άρθρου 28 του Ν.3528/2007-(ΦΕΚ 26/09.02.2007 Τεύχος Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» που αντικατέστησε του προισχύοντα Υ.Κ. του Ν.2683/1999 πρέπει να υποβάλουμε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κάθε δύο χρόνια υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται σε ειδικό έντυπο το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

ΈΝΤΥΠΟ ΟΜΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ?
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΙΣΧΥΟΝΤΑ Υ.Κ. ΤΟΥ Ν.2683/1999?
ΑΝ ΟΧΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΤΕ ΑΥΤΟ?

III.   Στην υπηρεσία μου όταν τους ζήτησα έντυπο για την περιουσιακή μου κατάσταση μου έδωσαν μια εγκύκλιο με αριθμό ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 6848/05.02.2010 «Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2429/96 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.3213/2003 και Ν.3242/2004» που δεν έχει καμία σχέση με τα παραπάνω.


ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2429/96 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.3213/2003 και Ν.3242/2004»
Σχετ. Το αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/155/4022/22-4-2005 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης κατ άλλων κατηγοριών προσώπων» καθορίζονται οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, το περιεχόμενο αυτής, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και οι σχετικές ποινικές κυρώσεις και η ποινική διαδικασία σε περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων.
Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.»., ρυθμίζεται αφενός η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων και αφετέρου το σχετικό έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το συντομότερο δυνατόν, καταστάσεις των Προέδρων και των μελών όλων των Επιτροπών Προμηθειών που τυχόν έχουν συσταθεί στην υπηρεσία σας , σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκειμένου να διαβιβαστούν στην συνέχεια στο αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο, δηλαδή Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.2429/1996.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η υποχρέωση υποβολής των προαναφερομένων, κατά περίπτωση, καταστάσεων των προσώπων που είναι κατά τον νόμο υπόχρεα, είναι πάγια κατά έτος.


Κάτι το οποίο αναφέρει πράγματα τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα αφού αναφέρεται στους νόμους Ν. 2429/1996, Ν.3213/2003, Ν.3242/2004 και περιλαμβάνει ο μέν Ν.2429/1996 ένα έντυπο 31 σελίδων και αποστολή του στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου στην Αθήνα  και ο δε Ν.3213/2003 ένα έντυπο 12 σελίδων και αποστολή του στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου στην Αθήνα  επίσης και την αποστολή τους κάθε χρόνο.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ? ΠΟΙΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ?