*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: 3868/10  (Αναγνώστηκε 2485 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος EYE

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Ν.Π.Δ.Δ.
3868/10
« στις: 11/03/2011 »
Ο ΝΟΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ?


Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: 3868/10
« Απάντηση #1 στις: 11/03/2011 »
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓ.15 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΑΒ..ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος EYE

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Απ: 3868/10
« Απάντηση #2 στις: 11/03/2011 »
ΣΥΓΝΩΜΗ ΕΝΝΟΟΥΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: 3868/10
« Απάντηση #3 στις: 11/03/2011 »
Ν.3868:5. α) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαί­ου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προ­σώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτο­διοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, που είναι σύζυ­γοι ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτι­κού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπι­κού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορί­στου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ' Ζώνη, κατά τα προ­βλεπόμενα στο άρθρο 45 του ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α') και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α' κατηγορίας, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.131/1987 (ΦΕΚ 73 Α'), επιτρέπεται να αποσπώ­νται, σε υπηρεσίες στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύ­ζυγος τους. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνώμη δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρε­σιακό συμβούλιο.

β) Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που είναι σύζυγοι ιατρι­κού προσωπικού του Ε.Σ.Υ., τακτικού νοσηλευτικού, λοι­πού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και τα­κτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αο­ρίστου χρόνου Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. που υπηρετούν εκτός Περι­φέρειας Αττικής (πλην Κυθήρων) και Νομού Θεσσαλονί­κης, επιτρέπεται να αποσπώνται, σε Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγος τους. Η απόσπαση του προσωπικού, που υπηρετεί στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, διενεργείται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Η απόσπαση του προσωπι­κού που υπηρετεί σε διαφορετική Υ.ΓΙΕ. διενεργείται με κοινή απόφαση των Διοικητών, που εκδίδεται ύστερα α­πό αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του αρμο­δίων υπηρεσιακών συμβουλίων. Αρνητική γνώμη δικαιο­λογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπι­στώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας η απόσπαση γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος EYE

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Απ: 3868/10
« Απάντηση #4 στις: 11/03/2011 »
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ ΕΚΑΒ?, ΑΝΗΣΥΧΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΗ ΛΕΞΗ ΕΚΑΒ
ANHSYXE ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΠΜ ΤΟ ΤΟ ΠΗΡΕΣ? ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΕΛΝΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ
« Τελευταία τροποποίηση: 11/03/2011 by EYE »

Αποσυνδεδεμένος EYE

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Απ: 3868/10
« Απάντηση #5 στις: 12/03/2011 »
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: 3868/10
« Απάντηση #6 στις: 12/03/2011 »
ΝΑΣΑΙ ΚΑΛΑ EYE !